You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Telefon: 0739 483 575
Program de Lucru: Luni - Duminica : 8:00 - 22.00
  • Coșul este gol!

Termeni si Conditii

întregul acord
Dacă aveți nevoie de o livrare completă a comenzilor dvs., introduceți un câmp X în câmpul
Livrare completă pe ecranul de expediere al înregistrării primite de la client.
Indicatorul este copiat în antetul comenzii, pe care îl puteți folosi și în acest scop.

termeni de control
Cumpărătorul este de acord în mod expres că factura vânzătorului și acești termeni și condiții
de vânzare reprezintă acordul complet al părților cu privire la vânzarea produselor sau produselor
enumerate în factură și nu există niciun alt termen sau condiții diferite în comanda de cumpărare a
cumpărătorului sau în niciun fel alte comunicări prealabile sau ulterioare, prin adăugarea,
modificarea sau modificarea în alt mod a acestor Termeni și condiții de vânzare, vor fi obligatorii pentru Vânzător.

acceptarea ordinelor
Vânzătorul poate accepta oferta cumpărătorului de a cumpăra și este obligat să furnizeze
Bunurile aplicabile în conformitate cu acești termeni și condiții fie prin executarea
exemplarului de confirmare a comenzii, fie prin transmisia electronică acceptabilă,
prin livrarea Bunurilor către CAI sau prin orice altă declarație , un act sau un comportament
care constituie o acceptare în conformitate cu legislația aplicabilă.

prețurile
Cu excepția cazului în care se indică altfel pe fața facturii, toate prețurile sunt cotate la o valoare per lire.
Cumpărătorul este responsabil pentru orice taxe sau taxe guvernamentale impuse la vânzarea sau transferul Produsului.
Cumpărătorul nu are niciun drept de a compensa sumele datorate în baza prezentului acord
împotriva oricăror sume care ar putea deveni datorate Vânzătorului în baza oricărui alt acord.

livrare
Dacă nu se convine altfel în scris, semnat de ofițerul vânzătorului, toate datele de livrare sunt estimări
Vânzătorul va depune eforturi rezonabile pentru a livra întregul Produs în intervalul de timp specificat;
cu toate acestea, vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nicio cheltuială, pierdere sau deteriorare
suferită de cumpărător ca urmare a neîndeplinirii de către vânzător a Produsului până la data specificată.

transportul și riscul de pierdere
Metoda și traseul de expediere sunt la discreția vânzătorului, cu excepția cazului în care
Cumpărătorul furnizează în mod prompt instrucțiuni explicite. Titlul Produsului trece la Cumpărător atunci când
Produsul este livrat transportatorului selectat, chiar dacă Vânzătorul a făcut o ofertă neconformă.
Cumpărătorul încearcă să revoce acceptarea Produsului sau Cumpărătorul respinge acest document după ce
Produsele au fost identificate.

anulare sau modificare
Orice comandă plasată și acceptată de către Vânzător poate fi anulată de Cumpărător numai după aprobarea de către Vânzător
într-o scrisoare semnată de un ofițer al Vânzătorului și în condiții care îl despăgubește pe Vânzător împotriva oricăror pierderi.
Vânzătorul nu va accepta anularea comenzilor după ce un produs a fost livrat unui transportator,
fără a percepe o taxă de anulare de 25% din valoarea comenzii pentru recuperarea costurilor de recuperare.
Vânzătorul nu va accepta anularea comenzilor speciale de produse non-standard, fără prețuri.
Vânzătorul poate anula întreaga sau orice parte a acestei comenzi și își poate întrerupe performanțele de mai jos fără a fi răspunzător
față de cumpărător în cazul în care cumpărătorul încalcă în mod semnificativ acest contract, devine insolvabil,
face obiectul protecției în caz de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare, lichidare, dizolvare sau procedură similară.

taxe
Cumpărătorul este responsabil pentru orice taxă sau taxă guvernamentală impusă vânzării sau transferului oricărui produs.
Orice astfel de taxe sau taxe guvernamentale vor fi adăugate la suma totală a facturii. Toate prețurile sunt facilitățile vânzătorului FOB.
Costurile de transport vor fi adăugate la factură.

garanție și renunțare la răspundere
Vânzătorul garantează că produsul achiziționat nu prezintă defecte de material și de manoperă la momentul livrării.
Dacă o analiză este menționată pe factură, aceasta nu are intenția de a fi o analiză completă și nu trebuie considerată ca o specificație
sau de o garanție, cu excepția cazului în care se specifică în scris că este vorba de o astfel de specificație.

limitare a răspunderii
Cumpărătorul recunoaște și este de acord că răspunderea vânzătorului pentru orice pretenții legate de produse
nu trebuie să depășească suma plătită de cumpărător pentru produsele care fac obiectul facturii.
Astfel de limitări ale răspunderii vânzătorului se aplică chiar dacă răspunderea vânzătorului se
datorează în întregime sau parțial neglijenței proprii.
Orice acțiune din partea sau din partea cumpărătorului sau a succesorilor săi sau alocată pentru încălcarea
prezentului document trebuie inițiată în termen de un (1) an de la data cumpărării cauzei acțiunii.

returnarea materialului
La livrarea Produsului, Cumpărătorul va avea cinci (5) zile pentru a inspecta
Produsul și va notifica în scris vânzătorului orice produs defect sau altă cauză de respingere.
Cumpărătorul este de acord că perioada de cinci (5) zile oferă cumpărătorului o oportunitate rezonabilă de a inspecta Produsul.
Această notificare trebuie să identifice toate motivele pentru respingerea Produsului.
Nerespectarea de către cumpărător a Produsului în decursul unei astfel de perioade de cinci (5) zile
constituie o renunțare la dreptul de inspecție al cumpărătorului și o acceptare necondiționată și irevocabilă
a produsului de către cumpărător.despăgubire
Cumpărătorul trebuie să apere, să despăgubească și să dețină vinovăția Vânzătorului și a companiilor sale
afiliate sau asociate împotriva și împotriva oricăror revendicări, pierderi, răspunderi, daune și cheltuieli,
inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocaților și costurile de apărare generate de, în orice fel legat sau suspectat
de a apărea din sau din orice neajunsuri sau defecte aflate în Produs, cauzate de orice modificare sau modificare a acestuia
de către Cumparator cu sau fără consimțământul vânzătorului sau manipulare sau depozitare necorespunzătoare de către Cumpărător,
încălcarea oricărui termen sau condiție menționată aici, eșecul cumpărătorului de a eticheta etichetarea necorespunzătoare a
Produsului sau a cumpărătorului a Produsului, indiferent dacă etichetarea a fost făcută cu sau fără sfatul vânzătorului
sau orice act sau omisiune a cumpărătorului, inclusiv orice revendicări sau care rezultă din vătămări corporale )
sau daune materiale sau pierderi economice, neglijență mai mult sau mai puțin comparativă, nerespectarea acordului,
încălcarea garanției sau alte încălcări ale îndatoririlor sau ale Indemnitee sau ca rezultat al răspunderii stricte sau
a altor produse produse de Indemnitee. Indemnizația de mai sus nu trebuie interpretată ca eliminând sau în niciun fel
reducerea oricăror alte despăgubiri sau drepturi pe care Indemnitee le are prin lege.

plată
Nete ​​în numerar treizeci (30) de zile de la data facturii.
Sume neplătite în termen de treizeci (30) de zile sunt întârziate și se acumulează dobândă la o rată de 1% și
jumătate (1-1 / 2%) pe lună sau cea mai mare valoare permisă de lege, oricare dintre acestea este mai mică.
Cumpărătorul va rambursa vânzătorului toate costurile suportate pentru colectarea sumelor datorate în trecut
sau a oricăror alte sume datorate de către cumpărător din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la,
costurile de judecată și onorariile avocaților.

care reglementează dreptul și arbitrajul
Acest document va fi interpretat și reglementat de legea statului Americii, excluzând regulile sale de conflict de legi.
Părțile exclud în mod specific aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind vânzarea de bunuri.